Rom 1:16 ”Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror…”

 Rom 10:15 ”… Det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet”

Det finns en ljuvlighet och härlighet förlöst med det goda budskapet, evangelium. Det är ju egentligen inte stegen som är ljuvliga, det är budskapet och budskapet ger en ljuvlighet åt budbäraren.  Och budbärare är vi allihop, oavsett vad vi sätter för titel på oss själva så är vi kallade till att förkunna det goda budskapet, evangelium om Jesus Kristus.  Och vi har världens bästa budskap, det är ljuvligt, det är kraftfullt och för var och en som tar emot det är det en Guds kraft till frälsning. 

I början av detta år fanns det en bön som ekade i mitt hjärta: ”Herre, låt mig få se din härlighet, samma härlighet som Moses upplevde på berget”.  För Moses var det väldigt verkligt och förnimbart, jag är säker på att han kände det i hela sin varelse.  Och visst är det härligt när man får dessa känsloupplevelser, men Guds härlighet har inte i första hand med känslor att göra.  Guds härlighet uppenbaras i Sonen och Sonens härlighet uppenbaras i evangeliet. Därför är evangelium en Guds kraft till frälsning, till befrielse, till helande och upprättelse.  Vi är många som ber om en förändring i vårt land och vår bygd, men vårt hopp står inte till de rätta politikerna, nej, vårt hopp är evangelium om Jesus Kristus, det har kraft i sig att förvandla städer och nationer.

Vi är väldigt tacksamma för kvällen med Sebastian Stakset, evangelium gick ut med en enkelhet och kraft som inte lämnade någon oberörd. Nu närmast ligger vår årliga påsk konferens med Mika Halkola, GertOve & Cilla Liw, och Marcus & Hanna Blom.  Planera in dessa dagar.  Med önskan om Guds välsignelser till er alla!

Tord Renkel / Pastor