Nu är den på gång, julen, och handen på hjärtat, visst är den rolig för oss lite äldre också, trots allt arbete som ingår. Det är färgglatt, allmänt stökigt, barnens ögon glittrar. Maten ska förberedas och julklappar slås in. Men i allt ståhej, låt oss inte glömma varför vi som kristna firar jul!

”För ett barn blir oss fött, en Son blir oss given. På Hans axlar vilar Herradömet och Hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Far, Fridsfurste” (Jes 9:6)

Som den gode Fadern som Gud är, ville Han ge oss det bästa Han hade, sin egen Son. Paulus beskriver det så här: ”Men när tiden var inne sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt” (Gal 4:4f).

Vi förstår ju att Jesus inte föddes exakt den 25 december, ingen vet riktigt när Han föddes. Men Han föddes i Guds tid i enlighet med Hans plan. Han kom för att friköpa oss från lagen och ge oss nåd och Han kom för att ge oss söners rätt. Därför kan vi frimodigt proklamera: ”Den som har Sonen har allt”

Rom 8:32 ”Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade Honom för oss alla, hur skulle Han kunna annat än att också skänka oss allt med Honom”

Det här är en julklapp som heter duga, allt gott är oss givet! Och eftersom det är oss givet kan vi dela med oss av den, fritt och förintet. Sätt Jesus i centrum och låt vittnesbördet om Honom få genomsyra hela din jul, då verkar fridsfursten för dig.

Inför vintern, boka särskilt in Curts jubileumsfirande lördagen den 20 januari och årsmötet den 21:a. Med önskan om en välsignad Jul och ett framgångsrikt Nytt År! Och glöm inte Nyårsfesten!!!

Tord Renkel / Ass. pastor