Pastorn har ordet

Det är med glädje och tacksamhet jag skriver dessa rader i Betelbladet. Vår missionskonferens i Ralingsås blev återigen en framgång för Guds rike. Mycket folk samlades. Guds Ande var starkt utgjuten. Massor av människor sökte sig fram till förbön.

Morgonbönen fick i år flyttas ut till stora kyrksalen, därför att så många människor kom för att söka Gud. Dessutom blev offerresultatet ett av de bästa i missionens historia. All ära till Herren!

 En vers från Ef. 3:20-21 har ringt i mina öron efter konferensen – Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen.

Det är en stor fara, när kristen verksamhet drabbas av kraftlöshet, därför då saknas det element som förlöser Guds välsignelse och Guds rikes expansion. Tyvärr finns det kristna som är kritiska till starka andesmorda predikningar och den helige Andes manifesterade närvaro och kraft i möten och gudstjänster. Tyvärr leder detta bara till tillbakagång, försvagning och endast ett yttre sken av gudsfruktan. Vi får aldrig skämmas för tungomålstal, Andens gåvor och uppenbarelsen av Guds kraft i under och tecken.

Guds kraft förlöses genom människor, som är helöverlåtna, gudstillvända och villiga till sann efterföljelse. Det är därför det är så viktigt att vi reser upp bönens altare på nytt i våra personliga liv och församlingar. Gör vi inte det, så kommer andra altaren att resas, som istället inbjuder till avgudadyrkan. Allt annat som intar Kristi centrala plats i våra liv och församlingar leder till avfällighet och kraftlöshet. Det är därför så viktigt för oss att vara Kristuscentrerade i denna tid.

Vem hade anat för 50 år sedan, då vår församling bildades, att vi skulle få vara med och beröra världen. Hemligheten är att det alltid har funnits en skara ibland oss, som har fortsatt att söka Gud för hans närvaro och kraft, därför har vi fått se Gud göra långt mer än vad vi hade kunnat bedja eller tänka. När vi nu firar 50-årsjubileum i början av september, låt oss göra det med stor tacksamhet till den Gud som verkar mäktigt i oss.

Curt Johansson / Pastor

Kalender

torsdag 28 oktober 19:00
Böneberget (Betel)
söndag 31 oktober 11:00
Gudstjänst med Henrik Herza. (Betel)
torsdag 4 november 19:00
Böneberget (Betel)
söndag 7 november 11:00
Gudstjänst med Tord Renkel. Nattvard. Församlingsmöte (Betel)
torsdag 11 november 19:00
Böneberget (Betel)
söndag 14 november 11:00
Gudstjänst med Per Åkvist. (Betel)
torsdag 18 november 19:00
Böneberget (Betel)
fredag 19 november
Mariadagar Klicka för mer info (Betel)
söndag 21 november 11:00
Gudstjänst med Erik Ask. (Betel)
torsdag 25 november 19:00
Böneberget (Betel)

Kontakt

E-post
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon
0278-13010 (Trosgnistan)

Expeditionen

Kyrkans expedition finns på Trosgnistans Missionscenter där du kan träffa Curt, David eller Tord. Trosgnistans center ligger på Gärdet i Bollnäs. (Edelsbergsvägen 5) [Karta]

Hitta till kyrkan

Betel
Runemovägen 130
822 92 Alfta
[Karta]

Adress

Betel
c/o Trosgnistans Mission
Box 1112
821 12 Bollnäs

Gåvor

Swish
123 157 9150

BankGiro
5580 - 7234