Historik

Betelförsamlingen har sitt ursprung i Maranata-väckelsen, som under 60-talet berörde stora delar av Skandinavien. Församlingen bildades den 3 juli 1965 med Erik Ståhl som föreståndare. Under de första 10 åren hölls möten och sammankomster i hyrda lokaler såsom Folkets Hem i Edsbyn, Godtemplarlokalen i Alfta och Gärdesskolans aula i Bollnäs. Ibland hyrdes även lokaler på mera avlägsna platser t ex i Färila, Arbrå, Vallsta och Söderhamn. Mötena präglades av frigjord sång och musik med handklappning. Det förekom rikligt med personliga vittnesbörd och lovprisningen var ofta högljudd. Många ofrälsta kom på mötena och ofta fick man be med syndare till frälsning och därför fick det ordnas med dopförrättningar med jämna mellanrum.

Församlingen inbjöd då och då gästtalare bland vilka kan nämnas Erik-Gunnar Eriksson, Donald Bergagård, Enoch Karlsson, Dennis Greenidge m fl. Flera evangelister tjänade i församlingen under den första tiden. Nämnas kan Svein Nymo, Lasse Johansson samt Gunnel och Bernt Martinsson. På hösten 1967 kom bröderna Ove Johansson och Curt Johansson som evangelister till församlingen. 1973 kallades Göran Duveskog till en evangelisttjänst som han innehade till 1977. Efter det har Göran ingått i förkunnarteamet både hemma och internationellt.

Våren 1980 tillträdde Johnny Hansson som församlingens första heltidspastor och han innehade denna tjänst till 1983. Han blev då avbytt av Sören Johansson, som fortsatte i pastorstjänsten till mars 1991. I oktober samma år tillträdde Curt Johansson som pastor och David Duveskog som andrepastor i församlingen. GertOve Olofsson (numera Liw) tjänade som ungdomspastor under tiden febr. -89 -juni -90. Fr.o.m. 2002 har också Nils Gustavsson ingått i pastorsteamet.

1977 inköptes Betelkyrkan i Runemo av församlingen. I samband med detta ändras namnet från Maranataförsamlingen till Betelförsamlingen. 1986 byggdes kyrkan om till en kostnad av ca 2.5 milj. Den nya byggnaden invigdes i november samma år.

I november 1968 bildades en missionsstyrelse med Sigvard Andersson som ordförande. Därefter gick församlingen in i ett missionsarbete, som skulle komma att visa sig mycket fruktbärande. I juli 1970 hölls den första Smålandskonferensen på Doestorps gård, som är Ove och Curt Johanssons föräldragård. Samma år i september reste Curt och Ingegerd Johansson ut som församlingens första missionärer. Senare har bl a Ove och Ingrid Johansson, Britt Lindell, David och Anna-Britt Duveskog, Susanne Renkel samt Karin Melin tjänat som församlingens missionärer.

1985 inköptes Rehngårdens Gästhem av församlingen. Det fungerade som missionens högkvarter fram till maj 2002. Rehngårdens Gästhem såldes till Bollnäs Bibelcenter i slutet av 1999 och därefter hyrde missionen kontorslokaler i annexbyggnaden. År 2001 skänkte EFS-församlingen i Bollnäs sin kyrka, Gärdeskyrkan, till Trosgnistans mission. Kyrkan byggdes om invändigt till kontor och i maj 2002 flyttade missionen dit.

1986 ansökte församlingen om en samarbetsgemenskap med Örebromissionen, vilken beviljades. Detta innebär dock ingen förändring av församlingens ställning som en fri och suverän lokalförsamling med sina egna stadgar och sitt eget missionsprogram.

Betelförsamlingens strävan har under alla år varit att leva vidare i förnyelse och inte fastna i det förflutna. Det har varit viktigt att vandra vidare med Gud i det aktuella andliga skeendet. Vi tackar Herren för det som vi har upplevt i det förflutna, men vi sträcker oss framåt och vandrar vidare.

Curt Johansson
Föreståndare 1991-2017

Kalender

torsdag 2 februari 19:00
Böneberget (Betel)
söndag 5 februari 11:00
Gudstjänst med Tord Renkel (Betel)
torsdag 9 februari 19:00
Böneberget (Betel)
söndag 12 februari 11:00
Gudstjänst med Curt Johansson (Betel)
torsdag 16 februari 19:00
Böneberget (Betel)
fredag 17 februari
Mariadagar Klicka för mer info (Betel)
söndag 19 februari 11:00
Gudstjänst med Mikael Gustafsson (Betel)
torsdag 23 februari 19:00
Böneberget (Betel)

Kontakt

E-post
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon
0278-13010 (Trosgnistan)

Expeditionen

Kyrkans expedition finns på Trosgnistans Missionscenter där du kan träffa Curt, David eller Tord. Trosgnistans center ligger på Gärdet i Bollnäs. (Edelsbergsvägen 5) [Karta]

Hitta till kyrkan

Betel
Runemovägen 130
822 92 Alfta
[Karta]

Adress

Betel
c/o Trosgnistans Mission
Box 1112
821 12 Bollnäs

Gåvor

Swish
123 157 9150

BankGiro
5580 - 7234