Vad vi tror på

Vi tror...

 
...att hela Bibeln är Guds inspirerade och auktoritära ord, som uppenbarar för människan hans karaktär, vilja och syften. (1 Petrusbrevet 1:21)
...på Guds treenighet, Fadern, Sonen och den helige Ande. Tre i en och en i tre. (Lukas 3:22)
...på Jesu Kristi gudom, hans jungfrufödelse, hans försoningsdöd, hans kroppsliga uppståndelse, hans uppfarande till Faderns högra sida. (1 Tim. 3:16)
...att Jesus Kristus är den enda vägen till Gud och att frälsning kan vinnas endast genom hans försoningsblod. (Johannes 14:6, 1 Timoteus 2:5, Hebreerbrevet 9:22)
...på pånyttfödelsens nödvändighet för att ingå i Guds rike. (Johannes 3:3-7, 1 Petrusbrevet 1:23)
...på den troendes dop i vatten genom nedsänkning, som ett vittnesbörd inför världen om dennes förening med Kristus i hans död och uppståndelse. (Matteus 28:19, Markus16:16, Romarbrevet 6:3, 1 Petrusbrevet 3:21)
...att äktenskapet är instiftat av Gud. Det som konstituerar ett äktenskap är kärlek, vigsel (det juridiska offentliggörandet) samt samlevnad. Vigseln är därför inte enbart en privat- angelägenhet utan ingår naturligt i församlingens gemensamma liv. (1 Moseboken 2:24, Markus 10:7-9)
...på dopet i den helige Ande med tungomålstalets tecken. (Apostlagärningarna 2:1-4, 10:46, 19:16)
...på den helige Andes verk idag genom de troende, uppenbarad i tjänstegåvor, nådegåvor och Andens frukt. (Efesierbrevet 4:11,1 Korintierbrevet 12:8-11, Galaterbrevet 5:22-23)
...att Herrens heliga nattvard skall firas regelbundet. (Matteus 26:26, Markus14:22, Lukas 22:19, 1 Korintierbrevet 10:16, 11:23-26)
...att ett övertänkt och regelbundet offrande, med Bibelns modell för tiondegivande som riktlinje, bör praktiseras av varje kristen. (Malaki 3:8-10, Matteus 23:23)
...att kristna föräldrar bör frambära sina nyfödda barn för att välsignas genom handpåläggning av de äldste. (Lukas 22:27- 28, 1 Samuelsboken 1:27-28)
...att gudomlig helbrägdagörelse för kroppen är inkluderad i Jesu Kristi försoningsverk. (1 Petrusbrevet 2:24)
...på Jesu snara återkomst i skyn för att förvandla och rycka upp sin församling. (1 Tessalonikerbrevet 4:15-16, 1 Korintierbrevet 15:51-54)
...att församlingen är Jesu Kristi kropp på jorden, en Guds boning i Anden. (Efesierbrevet 1:22-23)
...att församlingen är kallad till avskildhet, helighet och renhet, och att det är Guds vilja att varje kristen skall växa upp, förvandlas och fullkomnas i Kristus. (1 Petrusbrevet 2:9, Efesierbrevet 4:12-13, 2 Korintierbrevet 3:18, Kolosserbrevet 1:28)
...att församlingens främsta uppgift är att proklamera Jesu Kristi evangelium med åtföljande tecken och under för världens nationer. (Matteus 24:14, 28:18-20, Markus 16:15-20
...på Jesu synliga återkomst till jorden tillsammans med de heliga för att upprätta ett fredsrike, då han själv skall regera här i tusen år. (Sakarja 14:4-5, Uppenbarelseboken 1:7, 20:1-6, Jesaja 11:6-9)
...på den yttersta domen, då alla ogudaktiga skall uppstå och bli dömda i enlighet med sina gärningar. (Uppenbarelseboken 20:11-15)
...på en ny himmel och en ny jord. (Uppenbarelseboken 21:1-2)

Kalender

torsdag 2 februari 19:00
Böneberget (Betel)
söndag 5 februari 11:00
Gudstjänst med Tord Renkel (Betel)
torsdag 9 februari 19:00
Böneberget (Betel)
söndag 12 februari 11:00
Gudstjänst med Curt Johansson (Betel)
torsdag 16 februari 19:00
Böneberget (Betel)
fredag 17 februari
Mariadagar Klicka för mer info (Betel)
söndag 19 februari 11:00
Gudstjänst med Mikael Gustafsson (Betel)
torsdag 23 februari 19:00
Böneberget (Betel)

Kontakt

E-post
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon
0278-13010 (Trosgnistan)

Expeditionen

Kyrkans expedition finns på Trosgnistans Missionscenter där du kan träffa Curt, David eller Tord. Trosgnistans center ligger på Gärdet i Bollnäs. (Edelsbergsvägen 5) [Karta]

Hitta till kyrkan

Betel
Runemovägen 130
822 92 Alfta
[Karta]

Adress

Betel
c/o Trosgnistans Mission
Box 1112
821 12 Bollnäs

Gåvor

Swish
123 157 9150

BankGiro
5580 - 7234